Тема 2 Прилагане на директивата в ЕС (хармонизация и актуална национална съдебна практика)

u0386u03c1u03b8u03c1u03bf 5: u00abu03a0u03c1u03bfu03bau03b5u03b9u03bcu03adu03bdu03bfu03c5 u03bdu03b1 u03c0u03c1u03b1u03b3u03bcu03b1u03c4u03c9u03b8u03b5u03af u03b7 u03c0u03bbu03aeu03c1u03b7u03c2 u03b9u03c3u03ccu03c4u03b7u03c4u03b1, u03b7 u03b1u03c1u03c7u03ae u03c4u03b7u03c2 u03afu03c3u03b7u03c2 u03bcu03b5u03c4u03b1u03c7u03b5u03afu03c1u03b9u03c3u03b7u03c2 u03b4u03b5u03bd u03b5u03bcu03c0u03bfu03b4u03afu03b6u03b5u03b9 u03c4u03b1 u03bau03c1u03acu03c4u03b7 u03bcu03adu03bbu03b7 u03bdu03b1 u03b4u03b9u03b1u03c4u03b7u03c1u03aeu03c3u03bfu03c5u03bd u03ae u03bdu03b1 u03b8u03b5u03c3u03c0u03afu03c3u03bfu03c5u03bd u03b5u03b9u03b4u03b9u03bau03ac u03bcu03adu03c4u03c1u03b1 u03bcu03b5 u03c3u03bau03bfu03c0u03cc u03c4u03b7u03bd u03c0u03c1u03ccu03bbu03b7u03c8u03b7 u03ae u03c4u03b7u03bd u03b1u03bdu03c4u03b9u03c3u03c4u03acu03b8u03bcu03b9u03c3u03b7 u03bcu03b5u03b9u03bfu03bdu03b5u03bau03c4u03b7u03bcu03acu03c4u03c9u03bd u03bbu03ccu03b3u03c9 u03c6u03c5u03bbu03b5u03c4u03b9u03bau03aeu03c2 u03ae u03b5u03b8u03bdu03bfu03c4u03b9u03bau03aeu03c2 u03bau03b1u03c4u03b1u03b3u03c9u03b3u03aeu03c2u00bb.

 • u03bfu03c1u03b3u03b1u03bdu03ceu03c3u03b5u03b9u03c2 u03b1u03c4u03ccu03bcu03c9u03bd u03c3u03c5u03b3u03bau03b5u03bau03c1u03b9u03bcu03adu03bdu03b7u03c2 u03c6u03c5u03bbu03b5u03c4u03b9u03bau03aeu03c2 u03ae u03b5u03b8u03bdu03bfu03c4u03b9u03bau03aeu03c2 u03bau03b1u03c4u03b1u03b3u03c9u03b3u03aeu03c2, u03ccu03c4u03b1u03bd u03bf u03bau03cdu03c1u03b9u03bfu03c2 u03c3u03bau03bfu03c0u03ccu03c2 u03c4u03bfu03c5u03c2 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03b7 u03c0u03c1u03bfu03b1u03b3u03c9u03b3u03ae u03c4u03c9u03bd u03b5u03b9u03b4u03b9u03bau03ceu03bd u03b1u03bdu03b1u03b3u03bau03ceu03bd u03c4u03c9u03bd u03b5u03bd u03bbu03ccu03b3u03c9 u03b1u03c4u03ccu03bcu03c9u03bd

u0386u03c1u03b8u03c1u03bf 4: u00abu03b7 u03b4u03b9u03b1u03c6u03bfu03c1u03b5u03c4u03b9u03bau03ae u03bcu03b5u03c4u03b1u03c7u03b5u03afu03c1u03b9u03c3u03b7 u03c0u03bfu03c5 u03b2u03b1u03c3u03afu03b6u03b5u03c4u03b1u03b9 u03c3u03b5 u03adu03bdu03b1 u03c7u03b1u03c1u03b1u03bau03c4u03b7u03c1u03b9u03c3u03c4u03b9u03bau03cc u03c3u03c7u03b5u03c4u03b9u03bau03cc u03bcu03b5 u03c4u03b7 u03c6u03c5u03bbu03b5u03c4u03b9u03bau03ae u03ae u03b5u03b8u03bdu03bfu03c4u03b9u03bau03ae u03bau03b1u03c4u03b1u03b3u03c9u03b3u03ae u03b4u03b5u03bd u03c3u03c5u03bdu03b9u03c3u03c4u03ac u03b4u03b9u03acu03bau03c1u03b9u03c3u03b7 u03ccu03c4u03b1u03bd, u03bbu03ccu03b3u03c9 u03c4u03b7u03c2 u03c6u03cdu03c3u03b7u03c2 u03c4u03c9u03bd u03c3u03c5u03b3u03bau03b5u03bau03c1u03b9u03bcu03adu03bdu03c9u03bd u03b5u03c0u03b1u03b3u03b3u03b5u03bbu03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03ceu03bd u03b4u03c1u03b1u03c3u03c4u03b7u03c1u03b9u03bfu03c4u03aeu03c4u03c9u03bd u03ae u03c4u03bfu03c5 u03c0u03bbu03b1u03b9u03c3u03afu03bfu03c5 u03b5u03bdu03c4u03ccu03c2 u03c4u03bfu03c5 u03bfu03c0u03bfu03afu03bfu03c5 u03b4u03b9u03b5u03beu03acu03b3u03bfu03bdu03c4u03b1u03b9 u03b1u03c5u03c4u03adu03c2, u03adu03bdu03b1 u03c4u03adu03c4u03bfu03b9u03bf u03c7u03b1u03c1u03b1u03bau03c4u03b7u03c1u03b9u03c3u03c4u03b9u03bau03cc u03b1u03c0u03bfu03c4u03b5u03bbu03b5u03af u03bfu03c5u03c3u03b9u03b1u03c3u03c4u03b9u03bau03ae u03bau03b1u03b9 u03bau03b1u03b8u03bfu03c1u03b9u03c3u03c4u03b9u03bau03ae u03b5u03c0u03b1u03b3u03b3u03b5u03bbu03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03ae u03c0u03c1u03bfu03cbu03c0u03ccu03b8u03b5u03c3u03b7, u03b5u03c6u03ccu03c3u03bfu03bd u03bf u03c3u03c4u03ccu03c7u03bfu03c2 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03b8u03b5u03bcu03b9u03c4u03ccu03c2 u03bau03b1u03b9 u03b7 u03c0u03c1u03bfu03cbu03c0u03ccu03b8u03b5u03c3u03b7 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03b1u03bdu03acu03bbu03bfu03b3u03b7u00bb.

 • u03a0u03ceu03c2 u03b1u03beu03b9u03bfu03bbu03bfu03b3u03b5u03afu03c4u03b1u03b9 u03c4u03bf u03bau03c1u03b9u03c4u03aeu03c1u03b9u03bf u03c4u03b7u03c2 u03b1u03bdu03b1u03bbu03bfu03b3u03b9u03bau03ccu03c4u03b7u03c4u03b1u03c2;
 • u03a4u03bf u03b5u03bd u03bbu03ccu03b3u03c9 u03bcu03adu03c3u03bf u03c5u03c0u03b5u03c1u03acu03c3u03c0u03b9u03c3u03b7u03c2 u03c7u03c1u03b7u03c3u03b9u03bcu03bfu03c0u03bfu03b9u03b5u03afu03c4u03b1u03b9u00a0 u00abu03c3u03b5 u03c0u03bfu03bbu03cd u03c0u03b5u03c1u03b9u03bfu03c1u03b9u03c3u03bcu03adu03bdu03b5u03c2 u03c0u03b5u03c1u03b9u03c0u03c4u03ceu03c3u03b5u03b9u03c2u00bb.u00a0u00a0u00a0 u00a0 (u0391u03b9u03c4u03b9u03bfu03bbu03bfu03b3u03b9u03bau03ae u03c3u03bau03adu03c8u03b7 18 u03c4u03bfu03c5 u03a0u03c1u03bfu03bfu03b9u03bcu03afu03bfu03c5)u00a0u00a0u00a0
 • u038cu03c4u03b1u03bd u03c0u03b9u03b8u03b1u03bdu03bfu03bbu03bfu03b3u03b5u03afu03c4u03b1u03b9 u03b4u03b9u03acu03bau03c1u03b9u03c3u03b7 (u03b5u03ba u03c0u03c1u03ceu03c4u03b7u03c2 u03ccu03c8u03b5u03c9u03c2 u03b4u03b9u03acu03bau03c1u03b9u03c3u03b7), u03c4u03bf u03b2u03acu03c1u03bfu03c2 u03c4u03b7u03c2 u03b1u03c0u03ccu03b4u03b5u03b9u03beu03b7u03c2 u03b1u03bdu03c4u03b9u03c3u03c4u03c1u03adu03c6u03b5u03c4u03b1u03b9 u03c3u03c4u03bfu03bd u03b5u03bdu03b1u03b3u03ccu03bcu03b5u03bdu03bf (u03acu03c1u03b8u03c1u03bf 8(1)) u00e0 u03bf u03b5u03bdu03b1u03b3u03ccu03bcu03b5u03bdu03bfu03c2 u03bfu03c6u03b5u03afu03bbu03b5u03b9 u03bdu03b1 u03bau03b1u03c4u03b1u03b4u03b5u03afu03beu03b5u03b9 u03ccu03c4u03b9 u03b4u03b5u03bd u03c0u03c1u03bfu03adu03b2u03b7 u03c3u03b5 u03b4u03b9u03b1u03bau03c1u03b9u03c4u03b9u03bau03ae u03bcu03b5u03c4u03b1u03c7u03b5u03afu03c1u03b9u03c3u03b7, u03b1u03bdu03c4u03af u03bdu03b1 u03b1u03c0u03b1u03b9u03c4u03b5u03afu03c4u03b1u03b9 u03b1u03c0u03cc u03c4u03bfu03bd u03b5u03bdu03acu03b3u03bfu03bdu03c4u03b1 u03bdu03b1 u03b1u03c0u03bfu03b4u03b5u03afu03beu03b5u03b9 u03c0u03bbu03aeu03c1u03c9u03c2 u03c4u03b7 u03b4u03b9u03acu03bau03c1u03b9u03c3u03b7 (u03ccu03c7u03b9 u03c3u03b5 u03c0u03bfu03b9u03bdu03b9u03bau03adu03c2 u03b4u03b9u03b1u03b4u03b9u03bau03b1u03c3u03afu03b5u03c2)
 • u039cu03c0u03bfu03c1u03b5u03afu03c4u03b5 u03bdu03b1 u03b2u03b1u03c3u03b9u03c3u03c4u03b5u03afu03c4u03b5 u03c3u03b5 u03c3u03c4u03b1u03c4u03b9u03c3u03c4u03b9u03bau03ac u03c3u03c4u03bfu03b9u03c7u03b5u03afu03b1 u03b3u03b9u03b1 u03bdu03b1 u03b1u03c0u03bfu03b4u03b5u03afu03beu03b5u03c4u03b5 u03c4u03b7u03bd u03cdu03c0u03b1u03c1u03beu03b7 u03adu03bcu03bcu03b5u03c3u03b7u03c2 u03b4u03b9u03acu03bau03c1u03b9u03c3u03b7u03c2 (u03b1u03b9u03c4u03b9u03bfu03bbu03bfu03b3u03b9u03bau03ae u03c3u03bau03adu03c8u03b7 18 u03c4u03bfu03c5 u03a0u03c1u03bfu03bfu03b9u03bcu03afu03bfu03c5) u00e0u00a0 u03bfu03b9 u03c6u03bfu03c1u03b5u03afu03c2 u03b9u03c3u03ccu03c4u03b7u03c4u03b1u03c2 u03adu03c7u03bfu03c5u03bd u03bau03b1u03b8u03aeu03bau03bfu03bd u03bdu03b1 u03b4u03b9u03b5u03bdu03b5u03c1u03b3u03bfu03cdu03bd u03b1u03bdu03b5u03beu03acu03c1u03c4u03b7u03c4u03b5u03c2 u03b5u03b8u03bdu03b9u03bau03adu03c2 u03adu03c1u03b5u03c5u03bdu03b5u03c2 u03b3u03b9u03b1 u03c4u03b9u03c2 u03b4u03b9u03b1u03bau03c1u03afu03c3u03b5u03b9u03c2 (u03acu03c1u03b8u03c1u03bf 13(2))
 • u0395u03afu03bdu03b1u03b9 u03bau03b1u03b8u03aeu03bau03bfu03bd u03c4u03c9u03bd u03c6u03bfu03c1u03adu03c9u03bd u03b9u03c3u03ccu03c4u03b7u03c4u03b1u03c2 u03b4u03c5u03bdu03acu03bcu03b5u03b9 u03c4u03bfu03c5 u03acu03c1u03b8u03c1u03bfu03c5 13(2) u03c4u03b7u03c2 u039fu03b4u03b7u03b3u03afu03b1u03c2 u03bdu03b1 u00ab[u03c0u03b1u03c1u03adu03c7u03bfu03c5u03bd u03b1u03bdu03b5u03beu03acu03c1u03c4u03b7u03c4u03b7 u03c3u03c5u03bdu03b4u03c1u03bfu03bcu03ae] u03c0u03c1u03bfu03c2 u03c4u03b1 u03b8u03cdu03bcu03b1u03c4u03b1 u03b4u03b9u03b1u03bau03c1u03afu03c3u03b5u03c9u03bd u03ccu03c4u03b1u03bd u03bau03b1u03c4u03b1u03b3u03b3u03adu03bbu03bbu03bfu03c5u03bd u03b4u03b9u03b1u03bau03c1u03b9u03c4u03b9u03bau03ae u03bcu03b5u03c4u03b1u03c7u03b5u03afu03c1u03b9u03c3u03b7u00bb.u00a0
 • u0386u03c1u03b8u03c1u03bf 7(2) u00e0 u03b5u03bdu03ceu03c3u03b5u03b9u03c2, u03bfu03c1u03b3u03b1u03bdu03ceu03c3u03b5u03b9u03c2 u03ae u03acu03bbu03bbu03b1 u03bdu03bfu03bcu03b9u03bau03ac u03c0u03c1u03ccu03c3u03c9u03c0u03b1, u03c4u03b1 u03bfu03c0u03bfu03afu03b1 u03adu03c7u03bfu03c5u03bd u03adu03bdu03bdu03bfu03bcu03bf u03c3u03c5u03bcu03c6u03adu03c1u03bfu03bd u03bdu03b1 u03b4u03b9u03b1u03c3u03c6u03b1u03bbu03afu03c3u03bfu03c5u03bd u03ccu03c4u03b9 u03c4u03b7u03c1u03bfu03cdu03bdu03c4u03b1u03b9 u03bfu03b9 u03b4u03b9u03b1u03c4u03acu03beu03b5u03b9u03c2 u03c4u03b7u03c2 u03c0u03b1u03c1u03bfu03cdu03c3u03b1u03c2 u03bfu03b4u03b7u03b3u03afu03b1u03c2, u03bcu03c0u03bfu03c1u03bfu03cdu03bd u03bdu03b1 u03bau03b9u03bdu03aeu03c3u03bfu03c5u03bd, u03b5u03afu03c4u03b5 u03b5u03be u03bfu03bdu03ccu03bcu03b1u03c4u03bfu03c2 u03c4u03bfu03c5 u03b5u03bdu03acu03b3u03bfu03bdu03c4u03bfu03c2/u03b1u03b9u03c4u03bfu03cdu03bdu03c4u03bfu03c2 u03b5u03afu03c4u03b5 u03c0u03c1u03bfu03c2 u03c5u03c0u03b5u03c1u03acu03c3u03c0u03b9u03c3u03ae u03c4u03bfu03c5 u03bau03acu03b8u03b5 u03b4u03b9u03bau03b1u03c3u03c4u03b9u03bau03ae u03ae/u03bau03b1u03b9 u03b4u03b9u03bfu03b9u03bau03b7u03c4u03b9u03bau03ae u03b4u03b9u03b1u03b4u03b9u03bau03b1u03c3u03afu03b1.u00a0
 • u0397 u039fu03b4u03b7u03b3u03afu03b1 u03bau03b1u03b8u03bfu03c1u03afu03b6u03b5u03b9 u03c4u03b9u03c2 u03b5u03bbu03acu03c7u03b9u03c3u03c4u03b5u03c2, u03ccu03c7u03b9 u03c4u03b9u03c2 u03bcu03adu03b3u03b9u03c3u03c4u03b5u03c2 u03c0u03c1u03bfu03cbu03c0u03bfu03b8u03adu03c3u03b5u03b9u03c2 (u03acu03c1u03b8u03c1u03bf 6(1)).
 • u03bau03b1u03c4u03b1u03b2u03bfu03bbu03ae u03b1u03c0u03bfu03b6u03b7u03bcu03afu03c9u03c3u03b7u03c2 u00e0 u00abu03b1u03c0u03bfu03c4u03b5u03bbu03b5u03c3u03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03ae, u03b1u03bdu03acu03bbu03bfu03b3u03b7 u03bau03b1u03b9 u03b1u03c0u03bfu03c4u03c1u03b5u03c0u03c4u03b9u03bau03aeu00bb
 • u03c0u03bfu03b9u03bdu03b9u03bau03adu03c2 u03c5u03c0u03bfu03b8u03adu03c3u03b5u03b9u03c2 u00e0 u03bau03b1u03c4u03b1u03b2u03bfu03bbu03ae u03c7u03c1u03b7u03bcu03b1u03c4u03b9u03bau03aeu03c2 u03c0u03bfu03b9u03bdu03aeu03c2 u03ae u03c6u03c5u03bbu03acu03bau03b9u03c3u03b7
 • u03bfu03b9 u03bau03c5u03c1u03ceu03c3u03b5u03b9u03c2 u03bcu03c0u03bfu03c1u03bfu03cdu03bd u03bdu03b1 u03c3u03c5u03bdu03afu03c3u03c4u03b1u03bdu03c4u03b1u03b9 u03c3u03b5 u03b1u03c0u03b1u03b3u03bfu03c1u03b5u03c5u03c4u03b9u03bau03ac u03bcu03adu03c4u03c1u03b1 u03c3u03cdu03bcu03c6u03c9u03bdu03b1 u03bcu03b5 u03c4u03bfu03c5u03c2 u03bau03b1u03bdu03ccu03bdu03b5u03c2 u03c4u03bfu03c5 u03b5u03b8u03bdu03b9u03bau03bfu03cd u03b4u03b9u03bau03b1u03afu03bfu03c5
 • u03a5u03c0u03ccu03b8u03b5u03c3u03b7 C-81/12, Asociatia Accept u03bau03b1u03c4u03ac Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
  • u0397 u039fu03b4u03b7u03b3u03afu03b1 u03b1u03c0u03b1u03b3u03bfu03c1u03b5u03cdu03b5u03b9 u03c4u03b7u03bd u03b5u03b8u03bdu03b9u03bau03ae u03bdu03bfu03bcu03bfu03b8u03b5u03c3u03afu03b1 u03b4u03c5u03bdu03acu03bcu03b5u03b9 u03c4u03b7u03c2 u03bfu03c0u03bfu03afu03b1u03c2 u03bfu03b9 u03bau03c5u03c1u03ceu03c3u03b5u03b9u03c2 u03b5u03afu03bdu03b1u03b9 u03b1u03bcu03b9u03b3u03ceu03c2 u03c3u03c5u03bcu03b2u03bfu03bbu03b9u03bau03adu03c2 u03bau03b1u03b9, u03c5u03c0u03cc u03bfu03c1u03b9u03c3u03bcu03adu03bdu03b5u03c2 u03c0u03b5u03c1u03b9u03c3u03c4u03acu03c3u03b5u03b9u03c2, u03b8u03b1 u03bcu03c0u03bfu03c1u03bfu03cdu03c3u03b5 u03bdu03b1 u03c3u03c5u03bdu03c4u03c1u03adu03c7u03b5u03b9 u03c0u03b1u03c1u03b1u03b2u03afu03b1u03c3u03b7 u03c4u03b7u03c2 u039fu03b4u03b7u03b3u03afu03b1u03c2, u03b5u03acu03bd u03c3u03b5 u03c0u03b5u03c1u03afu03c0u03c4u03c9u03c3u03b7 u03b4u03b9u03b1u03bau03c1u03b9u03c4u03b9u03bau03aeu03c2 u03bcu03b5u03c4u03b1u03c7u03b5u03afu03c1u03b9u03c3u03b7u03c2 u03b7 u03c0u03c1u03bfu03b5u03b9u03b4u03bfu03c0u03bfu03afu03b7u03c3u03b7 u03b1u03c0u03bfu03c4u03b5u03bbu03b5u03af u03c4u03b7 u03bcu03bfu03bdu03b1u03b4u03b9u03bau03ae u03c0u03b9u03b8u03b1u03bdu03ae u03bau03cdu03c1u03c9u03c3u03b7.