Тема 2 Практически сценарий 2

Практически сценарий 2

Г-жа А е ромка, която не може да чете или пише английски, но може да чете и пише италиански и говори свободно както италиански, така и английски.Тя кандидатства за позиция на личен треньор по фитнес за италианци.

По време на интервюто лице в лице работодателят, разбирайки, че г-жа А е ромка, я помоли да се яви на писмен тест по английски език и тя се провали. Следователно тя не получи работата.

Г-жа А разговаря с приятел за случилото се и тя предложи да се обърнете към адвокат или синдикат на ромски граждани.

1.Според Вас за пряка или непряка дискриминация става въпрос? Защо?

2.Какво мислите, че е трябвало да направи г-жа А според законодателството и съдебната практика относно конкретното действие, което сте научили в модули 2 и 3?

3.Ако бяхте профсъюзен съветник, какво бихте направили, ако г-жа А се обърне към вас, за да се оплаче?