Тема 1 Практически сценарий 1

Практически сценарий 1

Г-н G, ганаец, кандидатства за позиция инженер в компютърни услуги. Неговият писмен изпит впечатли работодателя, тъй като той отговори на въпросите с няколко отговора, като достигна най-висок резултат, а на отворените въпроси даде креативни и иновативни отговори.

Вследствие на това г-н G е поканен на устното интервю. Когато работодателят го видя и разбра, че е чернокож, той каза на г-н G, че позицията е заета. На мястото на г-н G е назначен френски служител с по-ниска квалификация.

Сътрудникът г-н Y (или персоналът за подбор на персонал) не беше доволен от това решение, но не искаше да спори с директора и затова не се оплакваше.

1.Според Вас за пряка или непряка дискриминация става въпрос? Защо?

2.Какво мислите, че трябваше да направи г-н G, според законодателството и съдебната практика относно конкретното действие, което научихте в модули 2 и 3?

3.Какво бихте могли да направите в ролята си на професионалисти, ако г-н G ви беше помолил за помощ?