Тема 3 Съдържание на инструментариума за обучение

1.Учебна програма за професионалисти в областта на правото

 1. Позоваване на правото на ЕС в националните съдилища, институции и ежедневна практика (2 ч.)

а. Преглед на текущите тенденции по отношение на предимството на правото на ЕС (теория и скорошна съдебна практика)

б. Преглед на антирасистки и свързани със защитата на жертвите договори на ЕС, законодателство, правила и незадължително право (теория и скорошна съдебна практика)

в. Казус: При липса на хармонизация/право на ЕС

 1. Разпоредби на Директивата за расовото равенство (3 ч.)

а. Преглед на основните аспекти на Директивата

б. Прилагане на Директивата в ЕС (хармонизация и актуална национална съдебна практика)

в. Казус от практиката: При липса на хармонизация/Директива за расово равенство

 1. Разпоредби на Директивата за правата на жертвите (3.5 ч.)

а. Преглед на основните аспекти на Директивата

б. Прилагане на Директивата в ЕС (хармонизация и актуална национална съдебна практика)

в. Казус от практиката: При липса на хармонизация/ Директива за правата на жертвите

 1. Комбинация от обхванатия материал и практически сценарии (1.5 ч.)

а. Практически сценарий 1

б. Практически сценарий 2

в. Практически сценарий 3

ЗАБЕЛЕЖКА: Числото до всяка тема представлява индикативната продължителност на всяка тема, когато се преподава лице в лице.

 1. Учебна програма за работници на първа линия

Този модул е разбит на същите заглавия на теми като тема „1. Учебна програма за професионалисти в областта на правото”,но включеният материал е адаптиран към нуждите на работниците на първа линия

 1. Позоваване на правото на ЕС в националните съдилища, институции и ежедневна практика (2 ч.)

а. Преглед на текущите тенденции по отношение на предимството на правото на ЕС (теория и скорошна съдебна практика)

б. Преглед на антирасистки и свързани със защитата на жертвите договори на ЕС, законодателство, правила и незадължително право (теория и скорошна съдебна практика)

в. Казус: При липса на хармонизация/право на ЕС

 1. Разпоредби на Директивата за расовото равенство (3 ч.)

а. Преглед на основните аспекти на Директивата

б. Прилагане на Директивата в ЕС (хармонизация и актуална национална съдебна практика)

в. Казус от практиката: При липса на хармонизация/Директива за расово равенство

 1. Разпоредби на Директивата за правата на жертвите (3.5 ч.)

а. Преглед на основните аспекти на Директивата

б. Прилагане на Директивата в ЕС (хармонизация и актуална национална съдебна практика)

в. Казус от практиката: При липса на хармонизация/ Директива за правата на жертвите

 1. Комбинация от обхванатия материал и практически сценарии (1.5 ч.)

а. Практически сценарий 1

б. Практически сценарий 2

в. Практически сценарий 3

ЗАБЕЛЕЖКА: Числото до всяка тема представлява индикативната продължителност на всяка тема, когато се преподава лице в лице.

Специални теми за заинтересовани страни и други бенефициенти

 1. Застъпничество за по-добро прилагане на директивите (1.5 ч.)
 2. Ефективно повишаване на осведомеността сред професионалистите и широката общественост (2.5 ч.)
 3. Подкрепа на професионалисти – формиране на устойчиви коалиции (2.5 ч.)
 4. Мрежови ресурси, покани и възможности (1.5 ч.)

ЗАБЕЛЕЖКА: Числото до всяка тема представлява индикативната продължителност на всяка тема, когато се преподава лице в лице.

Пакет Обучение за обучителя

 1. Въведение в проекта PRESERVERE (0.5 ч.)
 2. Въведение в обучителния подход PRESERVERE (0.5 ч.)
 3. Преглед на обучителните пакети и материали (1 ч.)
 4. Как да организираме обучително събитие PRESERVERE (лице в лице/онлайн/смесено) (2.5 ч.)

ЗАБЕЛЕЖКА: Числото до всяка тема представлява индикативната продължителност на всяка тема, когато се преподава лице в лице.