Тема 2 Ефективно повишаване на осведомеността на професионалистите и широката общественост

https://www.reuters.com/business/energy/eu-propose-extra-energy-measures-swerve-immediate-gas-price-cap-2022-10-18/