Търсене
Close this search box.

Учебни цели

В края на този модул обучителят трябва да може да:    

  • Представи проекта PRESERVERE, неговите цели и дейности;
  • Идентифицира методологията на обучение PRESERVE;
  • Обясни програмата за обучение и нейните основни компоненти;
  • Използва инструментариума за обучение PRESERVE;
  • Самостоятелно провежда анализ на нуждите от обучение;
  • Избере подходящи инструменти за обучение;
  • Оранизира обучително събитие (онлайн, лице в лице или хибридно);
  • Оцени събитието за обучение.
Photo: Canva