Търсене
Close this search box.

Учебни цели

  • Насърчаване на по-добро прилагане на директивите на ЕС
  • Ефективно повишаване на осведомеността на професионалистите и широката общественост
  • Подпомагане на професионалисти, формиращи устойчиви коалиции: изследване на казуси, свързани с работата
  • Научаване на повече информация за наличните мрежови ресурси, информация и възможности за обучение
Photo: Canva