Търсене
Close this search box.

Учебни цели

  • Разбиране на важността на европейското законодателство относно дискриминацията/расизма и неговото въздействие върху българското законодателство
  • Разбиране на ролята на ЕС в защитата на правата на човека и какво означава това за всеки юрист
  • Разбиране на основното съдържание на Директивата на ЕС за защита на жертвите
  • Умения за използвате съдържанието на Директивата на практика
  • Умения за идентифициране на дискриминацията
  • Осигуряване на достъп до правосъдие на жертвите
Photo: Canva

Съдържание на курса

Разшири всички