Търсене
Close this search box.

Учебни цели

  • Разбиране на важността на европейското законодателство
  • Разбиране на ролята на ЕС в защитата на правата на човека в практиката на работниците на първа линия
  • Разбиране на съдържанието на съответните актове на ЕС: директиви, договори, регламенти, насоки и тяхната връзка с националното законодателство.
  • Разбиране на значението на „расизъм“ и „дискриминация“
  • Разбиране на различните форми на дискриминация
  • Разбиране на съответното съдържание на Директивата за расово равенство
  • Придобиране на знания за използване съдържанието на Директивата в собствената работа
  • Разбиране на значението на жертвата
  • Разбиране на основното съдържание на Директивата на ЕС за защита на жертвите
  • Използване на съдържанието на Директивата в собствената работа
Photo: Canva

Съдържание на курса

Разшири всички