Търсене
Close this search box.

Учебни цели

За професионалисти в областта на правото и работници на първа линия:

  • Да могат да обясняват, тълкуват и прилагат принципите, правилата, практиките, тенденциите на правото на ЕС при наличието или липсата на хармонизация между националното право и правото на ЕС по отношение на расизма и защитата на жертвите
  • Да бъдат способни да защитават по-добре своите бенефициенти срещу пропуски в законодателството, практиката или съдебната практика в различни държави-членки на ЕС

За заинтересованите страни и съответната екосистема:

  • Да се застъпват по-ефективно за по-добро прилагане на съответното законодателство на ЕС и да бъдат способни да провеждат кампании за повишаване на осведомеността
  • Да се изградят подкрепящи коалиции в полза на професионалисти в областта на правото и работници на първа линия и да създадат мрежа с други заинтересовани страни за по-добро прилагане на законодателството на ЕС във връзка с антирасизма и подкрепата на различни групи жертви

За бъдещи обучители, които ще използват инструментариума:

  • Да могат да представят и обяснят методологическия и теоретичен подход на проекта PRESERVERE
  • Да овладеят обучителния инструментариум PRESERVERE, за да могат да провеждат семинари самостоятелно
Photo: Canva