Търсене
Close this search box.

Part III BG

Учебни цели В края на този модул обучителят трябва да може да:     Представи проекта PRESERVERE, неговите цели и дейности; Идентифицира методологията на обучение PRESERVE; Обясни програмата за обучение и нейните основни компоненти; Използва инструментариума за обучение PRESERVE; Самостоятелно провежда анализ на нуждите от обучение; Избере подходящи инструменти за обучение; Оранизира обучително събитие (онлайн, лице в […]