Търсене
Close this search box.

Part II BG

Учебни цели Насърчаване на по-добро прилагане на директивите на ЕС Ефективно повишаване на осведомеността на професионалистите и широката общественост Подпомагане на професионалисти, формиращи устойчиви коалиции: изследване на казуси, свързани с работата Научаване на повече информация за наличните мрежови ресурси, информация и възможности за обучение Photo: Canva всички модули