Търсене
Close this search box.

Въведение България

Учебни цели За професионалисти в областта на правото и работници на първа линия: Да могат да обясняват, тълкуват и прилагат принципите, правилата, практиките, тенденциите на правото на ЕС при наличието или липсата на хармонизация между националното право и правото на ЕС по отношение на расизма и защитата на жертвите Да бъдат способни да защитават по-добре […]