Търсене
Close this search box.

frontline workers Bulgaria

Учебни цели Разбиране на важността на европейското законодателство Разбиране на ролята на ЕС в защитата на правата на човека в практиката на работниците на първа линия Разбиране на съдържанието на съответните актове на ЕС: директиви, договори, регламенти, насоки и тяхната връзка с националното законодателство. Разбиране на значението на „расизъм“ и „дискриминация“ Разбиране на различните форми […]